School Bus ယာဉ်အမျိုးအစား သတ်မှတ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ယာဉ်အန္တရာယ်လုံခြုံစိတ်ချစေရေး၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေမှုများ လျှော့ချနိုင်ရေး၊ ကျောင်းကြို/ပို့school bus ယာဉ်များစနစ်တကျ စည်းကမ်းတကျဖြစ်စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
School Bus ယာဉ်များအဖြစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်များအား အောင်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်-
Download Here