ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

         

ဖွဲ့စည်းပုံ

ခန့်ပြီး

လစ်လပ်

အရာထမ်း

၂၈၀

၂၀၁

၇၉

အမှုထမ်း

၂၇၁၀

၁၇၆၉

၉၄၁

စုစုပေါင်း

၂၉၉၀

၁၉၇၀

၁၀၂၀


  

ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်ရုံးများ

စဉ်

ရုံးအမည်

 

စဉ်

ရုံးအမည်

ရုံးချုပ်

၂၅

ခရိုင်ရုံး(မင်းဘူး)

စီမံရေးရာဌာန

၂၆

ခရိုင်ရုံး(သရက်)

ဗဟိုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန

၂၇

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မန္တလေး)

ဗဟိုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဌာန

၂၈

ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း)

ဘဏ္ဍဍဍာရေးဌာန

၂၉

ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)

ကွန်ပျူတာဌာန

၃၀

ခရိုင်ရုံး(မိတ္ထီလာ)

ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန

၃၁

ခရိုင်ရုံး(မြင်းခြံ)

 

၃၂

ခရိုင်ရုံး(ကျောက်ဆည်)

‌နေပြည်တော်ရုံး

၃၃

ခရိုင်ရုံး(ပြင်ဦးလွင်)

ကချင်ပြည်နယ်ရုံး(မြစ်ကြီးနား)

၃၄

ခရိုင်ရုံး(ရမည်းသင်း)

ခရိုင်ရုံး(ဗန်းမော်)

၃၅

မွန်ပြည်နယ်ရုံး(မော်လမြိုင်)

ခရိုင်ရုံး(မိုးညှင်း)

၃၆

ခရိုင်ရုံး(သထုံ)

ကယားပြည်နယ်ရုံး(လွိုင်ကော်)

၃၇

ရခိုင်ပြည်နယ်ရုံး(စစ်တွေ)

ကရင်ပြည်နယ်ရုံး(ဘားအံ)

၃၈

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ရန်ကုန်)

ခရိုင်ရုံး(မြဝတီ)

၃၉

တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ(ရွာသာကြီး)

ခရိုင်ရုံး(ကော့ကရိတ်)

၄၀

ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း)

၁၀

ချင်းပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)

၄၁

ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း)

၁၁

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(စစ်ကိုင်း)

၄၂

ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း)

၁၂

ခရိုင်ရုံး(စစ်ကိုင်း)

၄၃

ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း)

၁၃

ခရိုင်ရုံး(ရွှေဘို)

၄၄

ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး(တောင်ကြီး)

၁၄

ခရိုင်ရုံး(ကလေး)

၄၅

ပြည်နယ်ရုံးခွဲ (အောင်ပန်း)

၁၅

ခရိုင်ရုံး(တမူး)

၄၆

ခရိုင်ရုံး(လွိုင်လင်)

၁၆

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရုံး(ထားဝယ်)

၄၇

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(လားရှိုး)

၁၇

ခရိုင်ရုံး(မြိတ်)

၄၈

ခရိုင်ရုံး(မူဆယ်)

၁၈

ခရိုင်ရုံး(ကော့သောင်း)

၄၉

ခရိုင်ရုံး(ကျောက်မဲ)

၁၉

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)

၅၀

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(ကျိုင်းတုံ)

၂၀

ခရိုင်ရုံး(ပြည်)

၅၁

ခရိုင်ရုံး(တာချီလိတ်)

၂၁

ခရိုင်ရုံး(တောင်ငူ)

၅၂

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပုသိမ်)

၂၂

ခရိုင်ရုံး(သာယာဝတီ)

၅၃

ခရိုင်ရုံး(မအူပင်)

၂၃

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မကွေး)

၅၄

ခရိုင်ရုံး(ဟင်္သာတ)

၂၄

ခရိုင်ရုံး(ပခုက္ကူ)

၅၅

ခရိုင်ရုံး (ဖျာပုံ)

ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်ရုံးအရေအတွက် 

 

စဉ်

ရုံးအမည်

ရုံးအရေအတွက်

 
 

ရုံးချုပ်

 

‌နေပြည်တော်ရုံး

 

ကချင်ပြည်နယ်ရုံး

 

ကယားပြည်နယ်

 

ကရင်ပြည်နယ်ရုံး

 

ချင်းပြည်နယ်ရုံး

 

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(စစ်ကိုင်း)

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရုံး

 

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)

 

၁၀

တိုင်းဒေသကြီးရုံး (မကွေး)

 

၁၁

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မန္တလေး)

 

၁၂

မွန်ပြည်နယ်ရုံး

 

၁၃

ရခိုင်ပြည်နယ်ရုံး

 

၁၄

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ရန်ကုန်)

 

၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး

 

၁၆

ပြည်နယ်ရုံးခွဲ (အောင်ပန်း)

 

၁၇

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(လားရှိုး)

 

၁၈

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(ကျိုင်းတုံ)

 

၁၉

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပုသိမ်)

 

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန

စဉ်

ရုံးအမည်

 

စဉ်

ရုံးအမည်

ရုံးချုပ်

 

၂၅

ခရိုင်ရုံး(ပခုက္ကူ)

 

စီမံရေးရာဌာန

 

၂၆

မြို့နယ်ရုံး(ချောက်)

 

ဘဏ္ဍဍဍာရေးဌာန

 

၂၇

ခရိုင်ရုံး(သရက်)

 

ကလဌာန

 

၂၈

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မန္တလေး)

   

၂၉

မြို့နယ်ရုံး(ကျောက်ပန်းတောင်း)

​နေပြည်တော်ရုံး

 

၃၀

ခရိုင်ရုံး(မိတ္ထီလာ)

ကချင်ပြည်နယ်ရုံး(မြစ်ကြီးနား)

 

၃၁

ခရိုင်ရုံး(မြင်းခြံ)

ခရိုင်ရုံး(ဗန်းမော်)

 

၃၂

ခရိုင်ရုံး(ကျောက်ဆည်)

ခရိုင်ရုံး(မိုးညှင်း)

 

၃၃

ခရိုင်ရုံး(ပြင်ဦးလွင်)

ကယားပြည်နယ်(လွိုင်ကော်)

 

၃၄

မွန်ပြည်နယ်ရုံး(မော်လမြိုင်)

ကရင်ပြည်နယ်ရုံး(ဘားအံ)

 

၃၅

ခရိုင်ရုံး(သထုံ)

ခရိုင်ရုံး(မြဝတီ)

 

၃၆

ရခိုင်ပြည်နယ်ရုံး(စစ်တွေ)

ခရိုင်ရုံး(ကော့ကရိတ်)

 

၃၇

ခရိုင်ရုံး(သံတွဲ)

၁၀

ချင်းပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)

 

၃၈

မြို့နယ်ရုံး(တောင်ကုတ်)

၁၁

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မုံရွာ)

 

၃၉

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ရန်ကုန်)

၁၂

ခရိုင်ရုံး(စစ်ကိုင်း)

 

၄၀

ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး(တောင်ကြီး)

၁၃

ခရိုင်ရုံး(ရွှေဘို)

 

၄၁

ခရိုင်ရုံး(လွိုင်လင်)

၁၄

ခရိုင်ရုံး(ကလေး)

 

၄၂

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(လားရှိုး)

၁၅

ခရိုင်ရုံး(တမူး)

 

၄၃

ခရိုင်ရုံး(မူဆယ်)

၁၆

ခရိုင်ရုံး(ကသာ)

 

၄၄

ခရိုင်ရုံး(ကျောက်မဲ)

၁၇

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရုံး(ထားဝယ်)

 

၄၅

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(ကျိုင်းတုံ)

၁၈

ခရိုင်ရုံး(မြိတ်)

 

၄၆

ခရိုင်ရုံး(တာချီလိတ်)

၁၉

ခရိုင်ရုံး(ကော့သောင်း)

 

၄၇

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပုသိမ်)

၂၀

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)

 

၄၈

ခရိုင်ရုံး(မအူပင်)

၂၁

ခရိုင်ရုံး(ပြည်)

 

၄၉

ခရိုင်ရုံး(ဟင်္သာတ)

၂၂

ခရိုင်ရုံး(တောင်ငူ)

 

၅၀

ခရိုင်ရုံး(ဖျာပုံ)

၂၃

ခရိုင်ရုံး(သာယာဝတီ)

 

၅၁

ခရိုင်ရုံး(မြောင်းမြ)

၂၄

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မကွေး)