RFID စနစ် အကောင် အထည်ဖော်ရေး ညှိုနှိုင်း အစည်းအ‌‌ေ၀းကျင်းက

RFID စနစ် အကောင် အထည်ဖော်ရေး ညှိုနှိုင်း အစည်း အနေ ဖြင့် Radio Frequencty Identification(RFID) စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ရာ အဆိုပ် စနစ် အကောင် အထည်ဖော်ရေး အတွက်

Download PDF File