တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၁၈ခုနှစ်နှင့်၂၀၁၉ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)