မော်တော်ယာဉ်များတွင် ရောင်ပြန်ပြားများတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားမည့်ကိစ္စ

၁။ ရောင်ပြန်ပြားသည် ညအချိန်ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ်နှင့် ယာဉ်ရပ်နားထားချိန်များတွင် ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန် ကြိုတင်အချက်ပြ၊ ညွှန်ပြသည့်ပစ္စည်းဖြစ်၍ မော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများပေါ်တွင်မောင်းနှင်သွားလာနေသောကုန်တင်ယာဉ်များ၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များနှင့် ထရော်လာဂျီယာဉ် များယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်နည်း ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ (၂၆)၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဃ) အရရောင်ပြန်ပြားများတပ်ဆင်အသုံးပြုရန် ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ မော်တော်ယာဉ်တွင်ရောင်ပြန်ပြားများတပ်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်း၊ တပ်ဆင်ထားသော်လည်း အရည်အသွေးမပြည့်မီသည့် ရောင်ပြန်ပြားမဟုတ်ပါကလည်းယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး (Road Safety) ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်များတွင် ရောင်ပြန်ပြား များတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဌာန၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော(Road Safety)အတွက် အထောက် အကူဖြစ်စေသည့်အပြင်ယာဉ်အသုံးပြုသူ၊ လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးကောင်း များရရှိနိုင်ပါသဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များတွင် ရောင်ပြန်ပြားတပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မော်တော်ယာဉ်များစစ်ဆေးရာတွင် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ရောင်ပြန်ပြား တပ်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်း၊ ရောင်ပြန်ပြား တပ်ဆင်ထားသော်လည်း သတ်မှတ်ရောင်ပြန်ပြားမဟုတ်ခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်း၊ အရည်အသွေးလုံးဝမပြည့်မီခြင်း၊ ညဘက် အချိန်တွင် ယာဉ်မောင်းနှင်သွားလာရာ၌ ရောင်ပြန်ပြား၏ အရောင်ပြန်မှုသည် သိသာထင်ရှားစွာအရောင်ပြန်မှုမပေးနိုင်ခြင်းစသည့်အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ရောင်ပြန်ပြား များတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ရောင်ပြန်ပြားတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်၍ အသုံးစရိတ် အားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မှကျခံပြီးရောင်းချရငွေများကိုနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်သို့ ပြန်လည် ပေးသွင်းခြင်းစနစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ၂.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစတင်၍ အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားများဖြင့် ကောက်ခံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်

ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်