၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ−၃)ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း