ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၅.၂.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ပဆ-၅/အပရ (GMS) /၂၀၂၀(၁၁၆) အရ မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ သိရှိလိုက်နာရန်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ