Day

February 20, 2018

ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးသင်တန်း Online Booking ရယူ ဆောင်ရွက်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ Online Booking ကို အနည်းဆုံး (၃)ရက်မှ အများဆုံး(၃၀)ရက်အထိ ကြိုတင်ရယူနိုင်ပြီး Booking စနစ်ကို အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်- ၂။ Google Chrome Browser မှတဆင့် www.rtad.gov.mm website ကိုဝင်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာမည်- ၃။...
Read More
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort