လိုက်နာရန် အချက်များ

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် dangerous Goods (အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ) အား အမျိုးအစား သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လိုက်နာရန် အချက်များ

အာဆီယံနိုင်ငံဖြတ်သန်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးမူဘောင်သဘောတူစာချုပ်(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit – AFAFGIT) ပါ 9: DangerousGoods နှင့် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း ကုန်စည် နှင့် လူများနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးမူဘောင်သဘောတူစာချုပ် (Greater Mekong
Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement – GMS-CBTA)

Download Here

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort