ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်/ရာထူး

ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

Fax,E-mail,Website

ဦးဇော်မင်းဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

က.ည.န

ဝ၆၇-၄၀၅၀၂၈

ဦးတင်မောင်ဆွေ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဝ၆၇-၄၀၅၃၆၁

ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)

ဝ၆၇-၄၀၅၃၆၀

ဦးမိုးမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကမ)

ဝ၆၇-၄၀၅၁၄၂

ဦးလျန်ကျင့်မာန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကဒ)

ဝ၆၇-၄၀၅၁၄၁

ဝ၆၇-၄၀၅၁၈၁

ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကွန်ပျူတာ)

ဒေါ်မို့မို့ခိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘဏ္ဍဍဍာရေး)

ဝ၆၇-၄၀၅၁၄၆

ဦးသင့်မြတ်သူ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကလ)

ဝ၆၇-၄၀၅၃၅၆

ဦးသိန်းဟန်ဦး၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ်

ဝ၆၇-၄၀၅၄၁၅

၁၀

www.myanmarrtad.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရုံးလုပ်ငန်းများကို လာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ရုံးများဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့် နေရာဒေသများသို့လည်း နယ်လှည့်လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ရုံးများမှ သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

 


 

နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်(၂၉)၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်။

စီမံရေးရာဌာန – ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၆၇-၄၀၅၀၉၈

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန – ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၆၇-၄၀၅၀၃၈၊ ဖက်(စ်) – ဝ၆၇-၄၀၅၁၄၃

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဌာန – ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၆၇-၄၀၅၄၁၆၊ ဖက်(စ်) – ဝ၆၇-၄၀၅၁၄၄ ၊ ဝ၆၇ – ၄၀၅၁၄၄

ကွန်ပျူတာဌာန – ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၆၇-၄၀၅၀၉၉

ဘဏ္ဍဍဍာရေး ဌာန – ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၆၇ – ၄၀၅၁၈၆

ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန – ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၆၇ – ၄၀၅၁၈၃

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဌာန – ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၆၇ – ၄၀၅၁၀၅ ၊ ဝ၆၇ – ၄၀၅၁၈၅ ၊ ဝ၆၇ – ၄၀၅၃၅၆

Website – www.myanmarrtad.com

Facebook- Shwemyinthar29@gmail.com

 


 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
သံသုမာလမ်း၊ မြင်သာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို.နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၁-၅၇၃၁၀၁
ဖက်(စ်) – ဝ၁-၅၇၃၁၀၁