ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးသင်တန်း Online Booking ရယူ ဆောင်ရွက်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ Online Booking ကို အနည်းဆုံး (၃)ရက်မှ အများဆုံး(၃၀)ရက်အထိ ကြိုတင်ရယူနိုင်ပြီး Booking စနစ်ကို အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်-

၂။ Google Chrome Browser မှတဆင့် www.rtad.gov.mm website ကိုဝင်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာမည်-

၃။ ယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းသင်တန်းကို Click နှိပ်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာမည်-

၄။ Online Appointment Application Form တွင် အောက်ပါအချက်များဖြည့်စွက်ပါ-
(၁) လာရောက်သင်တန်းတက်မည့်ရုံး – တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ရန်ကုန်)မြင်သာကိုရွေးချယ်ပါရန်၊

(၂) လိုင်စင်အမျိုးအစားရွေးချယ်ရန် – B Licence(ခ)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုရွေးချယ်ရန်

(၃) သင်မောင်းလိုင်စင်အမှတ်(အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်ဖြည့်စွက်ရန် )-
ဥပမာ – (၁) “သ” သင်မောင်း လိုင်စင် အမှတ်သည် သ/၅၆၇၈၉/၁၇ ဖြစ်ပါက T/56789/17 ဟု ရိုက် ထည့်ရန်၊
(၂) “သ” သင်မောင်း လိုင်စင် အမှတ်သည် သ/၅ ၆ ၉/၁၇ ဖြစ်ပါက ဂဏန်း (၅)လုံး အပြည့် ဖြစ်ရန်အတွက် 0 0 ထည့် ပြီး
T/0 0 5 6 9/17 ဟုရိုက်ထည့်ရန်၊

(၄) သင်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်ရုံးရွေးချယ်ရန် –


(၅) သင်တန်းတက်ရောက်မည့်နေ့ရက် – မိမိသင်တန်းတက်ရောက်မည်‌့ နေ့ရက်ကို
ရွေးချယ်ပါရန်၊
(ဥပမာ-ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၀)ရက် ရွေးချယ်မည်ဆိုပါစို့− Feb 20 ကို Clickနှိပ်၍ ရွေးချယ်ပါ)


(၆) သင်တန်းတက်ရောက်မည့်အချိန်ရွေးချယ်ပါရန်၊

(၇) စစ်ဆေးရန်ကို Click နှိပ်ပါ။

(၈) အောက်ပါအတိုင်း စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်သည့် အသိပေးစာ ပေါ်လာပါက OK ကို Click နှိပ်ပါ-

(၉) လျှောက်ထားသူ၏အချက်အလက်များ အောက်ပါအတိုင်း ပေါ်လာမည်-
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် တွင် မိမိဖုန်းနံပါတ် ရိုက်ထည့်ပါ။

(၁၀) I’m not a robot ကို Click နှိပ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း ပေါ်လာမည်-

ဥပမာ – Select all images with roads ပေါ်လာပါက လမ်းများကို ရွေးချယ် Click နှိပ်ပါ။
Select all images with traffic lights ပေါ်လာပါက မီးပွိုင့်များကို ရွေးချယ် Click နှိပ်ပါ။ ရွေးချယ်ခိုင်းသည့် ပုံများကိုရွေးချယ်ပြီးပါက VERIFY ကို Click နှိပ်ပါ။
(၁၁) အောက်ပါအတိုင်း I’m not a robot ( ) အစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ် ဖြစ်သွားပါက လျှောက်ထားရန် ကို Click နှိပ်ပါ-

(၁၂) အောက်ပါအတိုင်း ရက်ချိန်းရယူမှုအောင်မြင်ကြောင်းဖေါ်ပြပါမည် -Download Appointment Letter Here ကို Click နိှပ်၍ Appointment Letter .pdf ဖိုင် ကို Download ရယူနိုင်ပါသည်

(၁၃) အောက်ပါ Appointment Letter Print ထုတ်ယူ၍လည်းကောင်း၊ Download ရရှိသည့် .pdf ဖိုင် ကို Hand Phone (or) Tablet တစ်ခုခုဖြင့် လည်းကောင်း တင်ပြနိုင်ရပါမည်-

၅။ မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
– ရုံးချုပ် (နေပြည်တော်) – ၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၁၊ ၀၆၇-၃၄၀၅၃၅၉ ၊ ၀၆၇-၃၄၀၅၀၉၉
– တိုင်းဒေသကြီး (ရန်ကုန်) – ၀၁-၅၇၀၉၆၇

pdf ဖိုင်ကိုရယူရန်

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort