ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံ(ပဲခူး) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း