၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဧ ပြီလ အထိ(နေ ပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်းစောင်ရေ)