ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုဆောင်စာဆိအလိုက် မှတ်ပုံတင်းထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း ၃၀-၁၂-၂၀၁၉

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုဆောင်စာဆိအလိုက် မှတ်ပုံတင်းထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း ၃၀-၁၂-၂၀၁၉


ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်