ကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Online Booking System

Online Application Form (For New Vehicle Registration)


မှတ်ချက် ။ ။ (၁) ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ လာရောက်ဆောင်ရွက် မည့်သူ၊ လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့်သူ စာရင်းသာရေးသွင်းရန်။
မှတ်ချက် ။ ။ (၂) ရန်ကုန်(ရွာသာကြီးရုံး)တွင် ၂တန်နှင့် အထက်ယာဉ်များသာဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။