ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခေါ်ယူခန့်ထားမည့်ကိစ္စ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စာရင်းကိုင်-၄ ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ လက်မှုကျွမ်းကျင်- ၅၊ယာဉ်မောင်း-၅၊ လုံခြုံရေး-၅၊ ရုံးအကူ/စာပို့ ဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားရေးအတွက် ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်ရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံးများတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ခေါ်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်