နောက်ဆုံးရသတင်းများ

ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းပညာပေးသင်တန်း (Online Booking System) လျှောက်ထား ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

၁။ လျှောက်ထားလိုသူများသည်- (က) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး(ရန်ကုန်) တွင် “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားသူများအား ယခင်က ယာဉ်မောင်း သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်တင်ပြနိုင်မှသာဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီးယခုသင်တန်းဆင်း လက်မှတ်မလိုအပ်ဘဲဖြေနိုင်ရေးအတွက် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းပညာပေး...
Read More

တင်ဒါ

Road Transport Administration Department(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကုန်းလမ်းပို ့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- (က) ပရိဘောဂပစ္စည်းများ (၇)မျိုး (ခ)...
Read More

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- (က) ပရိဘောဂပစ္စည်းများ (၇)မျိုး (ခ) ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ...
Read More