နောက်ဆုံးရသတင်းများ

အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးယာဉ်စီးရေ များပြားသဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်ခြင်း၊ လမ်းများပေါ်တွင် တန်းစီစောင့်ဆိုင်း ရသည့်ယာဉ်များကြောင့်ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းများလျော့နည်းသက်သာစေရန်အတွက် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ယာဉ်စစ်ဆေးရက်ချိန်းအား www.rtad.gov.mm Website တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်း သည့်စနစ်...
Read More

တင်ဒါ

Road Transport Administration Department(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကုန်းလမ်းပို ့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- (က) ပရိဘောဂပစ္စည်းများ (၇)မျိုး (ခ)...
Read More

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- (က) ပရိဘောဂပစ္စည်းများ (၇)မျိုး (ခ) ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ...
Read More