ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်း
2024 ခုနှစ်၊ February အထိ(နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်းစောင်ရေ)
စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်း 'က-၁'လိုင်စင် 'က'လိုင်စင် 'ခ'လိုင်စင် 'ဂ'လိုင်စင် 'ဃ'လိုင်စင် 'င'လိုင်စင် 'ဌ'လိုင်စင် 'ဟ'လိုင်စင် 'က-၁'မှ 'ဟ'လိုင်စင် စုစုပေါင်း 'စ'လိုင်စင်
ရုံးချုပ်
1 နေပြည်တော် 2256 145667 62599 0 5041 8043 2 531 224139 4762
2 ကချင် 1315 56248 76534 0 1216 4279 502 416 140510 1165
3 ကယား 1879 50113 14592 0 200 3237 100 6 70127 1184
4 ကရင် 2973 62321 54966 159 1015 3960 132 113 125639 3027
5 ချင်း 674 30498 8253 0 87 758 6 10 40286 322
6 စစ်ကိုင်း 9245 355902 119541 18 1652 21400 567 447 508772 16483
7 တနင်္သာရီ 1554 129198 41720 1 1095 6402 275 1012 181257 1287
8 ပဲခူး 3720 354364 118072 0 3590 28550 432 1911 510639 19538
9 မကွေး 6261 293045 85280 23 1222 19641 188 839 406499