ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / အခြားမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
အခြားမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  • နယ်ဝင်ခြင်း။
  • နယ်ထွက်ခြင်း။
  • အမည်ပြောင်းခြင်း။
  • ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မှ အငှားယာဉ်ပြောင်းလဲခြင်း။
  • အငှားယာဉ်မှ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ပြောင်းလဲခြင်း။
  • အစိတ်အပိုင်းများပြောင်းလဲခြင်း။
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ -၃) ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း။
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်(အဝိုင်း) ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း။
နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ယာဉ်များ နေရပ် ပြောင်းခ ကောက်ခံခြင်းနှုန်းထားများ
စဉ် အကြောင်းအရာ နေရပ်ပြောင်းခ
နယ်ထွက် လျှောက်ထားခြင်း ၁၀ဝဝိ/-
ထွက်စာမပါ နယ်ဝင်လျှောက်ထားခြင်း ၅၀ဝဝိ/-
အမည်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ကောက်ခံခြင်း
  • အမည်ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ကြိမ်လျှင် ၅၀ဝဝိ/-
အစိတ်အပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းများ အခွန်ငွေကောက်ခံခြင်းနှုန်းထားများ
စဉ် ပြောင်းလဲခြင်း ကြိုတင်လျှောက်ထား ရယူပြောင်းလဲခြင်း ကြိုတင်လျှောက်ထားမှု မရယူဘဲပြောင်းလဲခြင်း
စက်ပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
သီးခြားရှိသည့်ဘောင် ပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
ဝင်ရိုးပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
ဂီယာပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
ဆေးရောင်(Sticker ကပ်အပါအဝင်) ပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
ကိုယ်ထည်/အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
ယာဉ်အတိုင်းအတာပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
နောက်ဝင်ရိုး တိုး/ လျော့ခြင်း ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/- ပြောင်းလဲခ ၁၀ဝဝဝိ/-
ဒဏ်ကြေး ၁၀ဝဝဝိ/-
မိတ္တူခ ကောက်ခံခြင်းနှုန်းထားများ
စဉ် အမျိုးအစား ပထမအကြိမ် ဒုတိယအကြိမ်
မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း) ၅၀ဝဝိ/- ၁၀ဝဝဝိ/-
မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ၅၀ဝဝိ/-
မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် ဟိုလိုဂရမ်နှုန်းထားများ
စဉ် အမျိုးအစား နှုန်း
မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် ၂၀ဝိ/-
မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (ဓါတ်ပုံပါ) ၁၀ဝဝိ/-
မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ၅၀ဝိ/-
ဟိုလိုဂရမ် (တစ်ခုလျှင်) ၂၀ဝိ/-
လေလံယာဉ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများ
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား မှတ်ပုံတင်ခ
မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၅၀ဝဝိ/-
မော်တော်ယာဉ်ငယ် ၂၅၀ဝဝိ/-
မော်တော်ယာဉ်ကြီး ၅၀ဝဝဝိ/-

မှတ်ချက်။

ယာဉ်ငယ် – လူ(၁၅) ဦးအထိ၊ တင်အား ကုန်(၃)တန် အထိ။

ယာဉ်ကြီး – လူ(၁၅) ဦးအထက်၊ တင်အား ကုန်(၃)တန် အထက်။

Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်