ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းမှုများ
မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းမှုများ
  • ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ကို စတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။
  • ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဥပဒေများ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်