ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စာရင်း
မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စာရင်း
( 2024 ခုနှစ်၊ February - 29 ရက်အထိ )
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း
ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ
ပိုင် ငှား ပိုင် ငှား
1 လူစီး 510230 89071 24982 56 624339
2 ခရီးသည်တင်ယာဉ် 669 24851 1923 77 27520
3 ကုန်တင် (ဝန်ပေါ့) 257599 109390 7942 15 374946
4 ကုန်တင် (ဝန်လေး) 103 46160 2528 313 49104
5 အခြား 4781 84633 11632 350 101396
စုစုပေါင်း 773382 354105 49007 811 1177305
လူစီးယာဉ် - အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောအလေးချိန် – ၃၀၀ဝ ကီလိုဂရမ်
- အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောယောက်စီး – ၁၅ ယောက်
(ယာဉ်မောင်းမပါ)
ဘတ်စ် - ယောက်စီး(၁၅)ယောက်ထက်ပိုသော ဘတ်စ်ယာဉ်
(ယာဉ်မောင်းမပါ)

မှတ်ချက်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလေးချိန်များသည် ယာဉ်များအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီး၊ထရော်လာဂျီနှင့်စက်ယန္တရားများ စာရင်း
( 2024 ခုနှစ်၊ February - 29 ရက်အထိ )
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း
ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ
ပိုင် ငှား ပိုင် ငှား
1 နှစ်ဘီးတပ် 4956710 0 26723 0 4983433
2 သုံးဘီးတပ် 54930 57662 789 37 113418
3 ထရော်လာဂျီ 686 23695 636 69 25086
4 စက်ယန္တရား 34 1198 1370 28 2630
စုစုပေါင်း 5012360 82555 29518 134 5124567
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်