ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / နှစ်လဲမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
နှစ်လဲမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ

  • မော်တော်ယာဉ်ပါရှိရမည်။
  • ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ စိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊ နိုင်ငံသားဆောင်ရွက်သူဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူပါရှိရမည်။
  • အာမခံပေးသွင်းပြီး ပြေစာပါရှိရမည်။
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်အဟောင်း၊ (တင်အား ၂တန်နှင့် အထက်ယာဉ် VIC အဟောင်း) ပါရှိရမည်။

မော်တော်ယာဉ် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခ ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများ

စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား သက်တမ်း မှတ်ပုံတင်ခ ယာဉ်စစ်ဆေးခ
အုပ်စုအားလုံး
အုပ်စု(၁) အုပ်စု(၂) အုပ်စု(၃)
ဆိုင်ကယ်/လျှပ်စစ်သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် (၂)နှစ် ၆၀ဝဝိ/- ၄၀ဝဝိ/- ၂၀ဝဝိ/- ၁၀ဝဝိ/-
လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် (၄)နှစ် ၆၀ဝဝိ/- ၄၀ဝဝိ/- ၂၀ဝဝိ/- ၁၀ဝဝိ/-
ယာဉ်ငယ်(ကိုယ်ပိုင်) (၁)နှစ် ၁၅၀ဝဝိ/- ၁၀ဝဝဝိ/- ၅၀ဝဝိ/- ၅၀ဝဝိ/-
ယာဉ်ငယ်(အငှား) (၁)နှစ် ၃၀ဝဝဝိ/- ၂၀ဝဝဝိ/- ၁၀ဝဝဝိ/- ၅၀ဝဝိ/-
ယာဉ်ကြီး(ကိုယ်ပိုင်) (၁)နှစ် ၃၀ဝဝဝိ/- ၂၀ဝဝဝိ/- ၁၀ဝဝဝိ/- ၁၀ဝဝဝိ/-
ယာဉ်ကြီး(အငှား) (၁)နှစ် ၄၀ဝဝဝိ/- ၃၀ဝဝဝိ/- ၂၀ဝဝဝိ/- ၁၀ဝဝဝိ/-

မှတ်ချက်။

အုပ်စု(၁)။ ရန်ကုန်တိုင်း/မန္တလေးတိုင်း

အုပ်စု(၂)။ နေပြည်တော်ကောင်စီ/ကချင်ပြည်နယ်/ ကရင်ပြည်နယ်/ စစ်ကိုင်းတိုင်း/ ပဲခူးတိုင်း/ မကွေးတိုင်း/ မွန်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်/ ဧရာဝတီတိုင်း

အုပ်စု(၃)။ ကယားပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ်/ တနင်္သာရီတိုင်း/ ရခိုင်ပြည်နယ်

  • ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအား နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခ၏ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံရန်။
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်