ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်ကောက်ခံမည့်နှုန်းထားများ
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်ကောက်ခံမည့်နှုန်းထားများ
လိုင်စင်အမျိုးအစားနှင့်သက်တမ်း လုပ်ငန်းအမျိုးအစား မှတ်ချက်
အသစ် နှစ်လဲ မိတ္တူ နရပ
"သ" လိုင်စင် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၆၀၀၀ နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးခြင်း
သက်တမ်း(၁)နှစ် သက်တမ်းကျော်လွန်ကာလ(ပျက်ကွက်ကာလ)အတွက်သာ
"က-၁" လိုင်စင် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၆၀၀၀ အချိန်လွန်ဒဏ်ကြေးကို မှတ်ပုံတင်ခတစ်နှစ်စာ၏ ၁၀၀%
သက်တမ်း(၂)နှစ် ကောက်ခံရန်
"က" လိုင်စင် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၈၀၀၀ ၆၀၀၀
သက်တမ်း(၅)နှစ် ပညာပေးသင်တန်းကြေး
"ခ" လိုင်စင် ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ "ဌ"၊ "ဟ" - ၂၀ဝဝိ/-
သက်တမ်း(၅)နှစ် မော်တော်ယာဉ် - ၅၀ဝဝိ/-
"ဂ" လိုင်စင် ၆၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀
သက်တမ်း(၅)နှစ် ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်း
"ဃ" လိုင်စင် ၆၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ လိုင်စင်အသစ်အားလုံးစစ်ဆေးခ(တစ်ကြိမ်လျှင်) - ၂၀ဝဝိ/-
သက်တမ်း(၃)နှစ် နိုင်ငံခြားလိုင်စင်မှ မြန်မာလိုင်စင်ပြောင်း
"င" လိုင်စင် ၇၅၀၀၀ ၇၅၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀ စစ်ဆေးခ(တစ်ကြိမ်လျှင်) - ၁၅၀ဝဝိ/-
သက်တမ်း(၃)နှစ်
"ဌ"၊ "ဟ" လိုင်စင် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၆၀၀၀ ယာဉ်ငှားရမ်းခ
သက်တမ်း(၅)နှစ် "ခ" "ဃ" တစ်ကြိမ်အတွက် - ၅၀ဝဝိ/-
ယာဉ်အကူလက်မှတ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၆၀၀၀ "င" တစ်ကြိမ်အတွက် - ၁၀၀ဝဝိ/-
သက်တမ်း(၅)နှစ် Simulator ငှားရမ်းခတစ်ကြိမ်အတွက် - ၅၀ဝဝိ/-
IDP ၁၅၀၀၀
သက်တမ်း(၁)နှစ် ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း
နိုင်ငံခြားလိုင်စင်မှ ၁၅၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ မှတ်ပုံတင်ခတစ်နှစ်လျှင် - ၅၀ဝ၀၀ဝိ/-
"ခ" လိုင်စင်ပြောင်း အချိန်လွန်ဒဏ်ကြေး(၁)လလျှင် - ၅၀ဝ၀ဝိ/-
သက်တမ်း(၅)နှစ်
ယာယီမောင်းနှင်ခွင့် ၁၀၀၀၀၀ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံကြေး
လက်မှတ် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံကြေးအား မြန်မာ့အာမခံ
သက်တမ်း(၁)နှစ် လုပ်ငန်းသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းပေးသွင်းရန်
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်