ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများ
ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများ
 • မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
 • သီအိုရီအရတွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း
 • စက်ကိရိယာမျာဖြင့်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
 • ယာဉ်အမျိုးအမည်၊အမျိုးအစား၊ စက်/ ဘောင်အမှတ်ခဲခြစ်၊ ရုပ်၊ အတိုင်းအတာ၊ အစိတ် အပိုင်းများဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်း။
 • ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှုအား မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း။
  • Lighting System
  • Braking System
  • Steering System
  • Tyres & Wheels
  • Exhaust System
  • General Item
သီအိုရီအရတွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း
 • ၁။ Weight distribution တွက်ချက်ခြင်း
 • ၂။ Power Train Combination တွက်ချက်ခြင်း
 • ၃။ Frame sectional Modulus ဖရိမ်ခံနိုင်ရည်အား စိစစ်တွက်ချက်ခြင်း
 • ၄။ Turning Angle စိစစ်တွက်ချက်ခြင်း
 • ၅။ Maximum Stable Inclination Angle စိစစ်တွက်ချက်ခြင်း
 • ၆။ Weight to Power Ratio တွက်ချက်ခြင်း
 • ၇။ ASEAN Standard, Axle Load, Weight and Dimension Limit ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
 • ၈။ စိစစ်တွက်ချက်မှုများအရ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ခြင်းရှိ/ မရှိအား သီအိုရီများအရ စိစစ်တွက်ချက်၍ ခွင့်ပြုပေးခြင်း/ ပြန်လည်ပြုပြင်စေခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စက်ကိရိယာများဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း
 • မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Exhaust Emission Tester (Gasoline , Diesel)၊
 • အမြန်နှုန်း တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ(SpeedometerTester)၊
 • ရပ်တန့်နိုင်မှု တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ (Brake Tester)၊
 • မီးကြီး တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Head Lamp Tester) ၊
 • ဆူညံမှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Noise Tester) ၊
 • ဘေးချော်ထွက်မှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Side Slip Tester)၊
 • ဝင်ရိုးအလွတ်ကစားမှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာနှင့် ယာဉ်၏အောက်ပိုင်း စစ်ဆေးခြင်း (Axle Play Tester & Pit Inspection)။
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်