ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport Administration Department
ပင်မစာမျက်နှာ / ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည့် ရုံးချုပ်ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ
ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည့် ရုံးချုပ်ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ၀၆၇-၄၀၅၀၂၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ၀၆၇-၄၀၅၃၆၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ) - ဝ၆၇-၄၀၅၃၆၀
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကမ) - ဝ၆၇-၄၀၅၁၄၂
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကဒ) - ၀၆၇-၄၀၅၁၄၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘဏ္ဍာရေး) - ၀၆၇-၄၀၅၁၄၆
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကွန်ပျူတာ) - ၀၆၇-၄၀၅၃၅၉
အင်ဂျင်နီယာချုပ်(ယာဉ်စစ်) - ၀၆၇-၄၀၅၄၁၅
စီမံရေးရာဌာန - ၀၆၇-၄၀၅၀၉၈
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန - ၀၆၇-၄၀၅၀၃၈၊ ဖက်(စ်) - ၀၆၇-၄၀၅၁၄၃
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဌာန - ၀၆၇-၄၀၅၄၁၆၊ ဖက်(စ်) - ၀၆၇-၄၀၅၁၄၄
ဘဏ္ဍာရေးဌာန - ၀၆၇ - ၄၀၅၁၈၆
ကွန်ပျူတာဌာန - ၀၆၇-၄၀၅၀၉၉
ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန - ၀၆၇ - ၄၀၅၁၈၃
Online Booking လျောက်ထားမှုတွင် အဆင်မပြေမှုများနှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်
နေပြည်တော်ရုံး
ဖုန်း - 067- 405098
ရန်ကုန်ရုံး
ဖုန်း - 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896
မန္တလေးရုံး
ဖုန်း - 02-4066169
ပဲခူးရုံး
ဖုန်း - 052-2230046, 052-2230866
Mobile Application ရယူရန်
Mobile Application ရယူရန်