ကုန်းလမ်းပို့ဆော်ရေးညွှန် ကြားမှုဉီးစီးဌာန ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လောင်စာဆီအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ် စာရင်း(၃၀-၄-၂၀၁၉)